Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Izobraževanje / Education


 

  1. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo – SŠFKZ

Zobotehnik

http://www.ssfkz.si/?page_id=165

Secondary school for pharmacy, cosmetics and health

Dental technician

http://www.ssfkz.si/?page_id=599

2. Univerza v Ljubljani

Zdravstvena fakulteta

Študijski program

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE

LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA - LZP

http://www2.zf.uni-lj.si/si/1stopnja-2-2-1/laboratorijska-zobna-protetika-2-2-1-4/predstavitev-studijskega-programa-2-2-1-4-1

 University of Ljubljana

Faculty of Health Sciences

Study program

PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION STUDY PROGRAMME 1ST CYCLE DEGREE

LABORATORY DENTAL PROSTHETICS

http://www2.zf.uni-lj.si/en/undergraduate-1st-cycle-2-2-1/introduction-laboratory-dental-prosthetics-2-2-1-5/introduction-laboratory-dental-prosthetics-2-2-1-5-1

Avtor: PTZ