Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Organiziranost


Organi:

  • Zbor združenja
  • Predsednik združenja: 

Miran Forjanič (predsednik), mforjan3@siol.net 

Izvršilni odbor:  

Mirjana Zagoričnik (podpredsednica), mirjana.zagoricnik@gmail.com

Miran Forjanič (predsednik), mforjan3@siol.net 

Uroš Krmac, uros.krmac@gmail.com

Igor Ošlak, igor.oslak@gmail.com

Sašo Fažon, fazon.saso@gmail.com

 

 

Nadzorni svet:

Andrej Lazič, andrej.lazic@gmail.com

Darko Hudolin, darko.hudolin@telemach.net

Janko Dolerdoler.janko@siol.net

 

Strokovna služba GZS:

Tel: 01/58 98 312
 

Poleg ustanovnega akta, ki je temeljni akt sekcije, je ustanovni zbor sekcije sprejel še sledeče splošne akte: Pravila delovanja sekcije in poslovnik zbora sekcije.

Združenje se je na občnem zboru 20.9.2013 preimenovalo v ZDRUŽENJE LABORATORISJKE ZOBNE PROTETIKE.


Avtor: PTZ