Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Organiziranost


Organi:

  • Zbor združenja
  • Predsednik združenja: 

Miran Forjanič (predsednik)

Izvršilni odbor - volitve 29.9.2017:  

Mirjana Zagoričnik (podpredsednica), 

Miran Forjanič (predsednik),

Uroš Krmac (podpredsednik)

Igor Ošlak član IO

Sašo Fažon član IO

 

Nadzorni svet - volitve 29.9.2017:

Franc Rojko

Drago Šauperl

Primož Bernik

 

Strokovna služba GZS:

Tel: 01/58 98 103
 

Poleg ustanovnega akta, ki je temeljni akt sekcije, je ustanovni zbor sekcije sprejel še sledeče splošne akte: Pravila delovanja sekcije in poslovnik zbora sekcije.

Združenje se je na občnem zboru 20.9.2013 preimenovalo v ZDRUŽENJE LABORATORISJKE ZOBNE PROTETIKE.


Avtor: PTZ