Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Naloge


Naloga združenja je spodbujati skupne interese njegovih članov, zlasti:
 

  • negovati smisel za skupno blaginjo in poklicno čast,
  • aktivno sodelovanje pri nastajanju, spreminjanju in dopolnjevanju zakonodaje s področja zobotehnikov,
  • spremljanju pogojev za opravljanje dejavnosti zobotehnikov,
  • angažiranju za vzpostavitev zobotehnikom sprejemljive davčne politike,
  • skrbi za dvig ugleda zobotehnikov v Sloveniji z doslednim upoštevanjem in izvajanjem zakonskih določil in drugih aktov.
  • podati državnim organom strokovne ekspertize in informacije o stvareh, ki zadevajo zobotehnike, ki so zastopani v sekciji,
  • sodelovati pri izvajanju šolske politike, ki zadeva zobotehnike,
  • uskladiti zobotehnika z evropskimi direktivami,
  • predlaganje minimalnih ekonomsko utemeljenih tarifnih postavk,
  • sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, ZZZS, Zdravstveo fakulteto v Ljubljani - Visoko strokovno šolo Laboratorijske zobne protetike.

Avtor: PTZ