Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije se predstavi


Namen ustanovitve Združenja laboratorijske zobne protetike Slovenije (v nadaljevanju ZLZPS), ki je bila ustanovljena 27. oktobra 2000, je interesno združevanje gospodarskih subjektov in samostojnih zdravstvenih delavcev, ki delujejo na področju zobotehnične dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Združenje si prizadeva  pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, v dialogu z Ministrstvom za zdravstvo in drugimi pravnimi in državnimi institucijami za uvajanje pozitivne zakonodaje na področju zobotehnikov, ureditev poslovanja zobotehnikov skladno s sodobnimi standardi in opredelitev izvajanja procesov zobotehnikov kot dejavnost, ki je v kvalitativnem smislu v javnem interesu Republike Slovenije.
 


Sedež:

Gospodarska zbornica Slovenije
Podjetniško trgovska zbornica
Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Strokovna služba GZS

Tel.: 01/58 98 312
Faks: 01/5898 317
E-pošta: ptz@gzs.si


Avtor: PTZ