Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Evropsko združenje lastnikov zobotehničnih laboratorijev

Zgodovina

Ustanovitev Evropskega združenja lastnikov zobotehničnih laboratorijev - FEPPD je bila v Parizu 17. maja 1953.

 

·         Leta 1953 se je organizacija preimenovala v FIPD - Fédération Internationale de la Prothèse Dentaire, 

·         Leta 1974  v FIPPD -  Fédération Internationale des Patrons Prothésistes Dentaires,

·         Leta 1983  v FEPPD - Fédération Européenne des Patrons Prothésistes Dentaires. 

 

FEPPD je s sedežem združenja v Bruslju v Belgiji edina evropska organizacija, ki zastopa interese 40.000 zobnih laboratorijev in 210.000 zobnih tehnikov na Evropski ravni.

 

Glavni cilji organizacije FEPPD so:

·         zastopati, spodbujati in sodelovati z drugo organizacijo na področjih, ki lahko vplivajo na poklicne in poslovne interese samozaposlenih zobnih tehnikov in lastnikov zobnih laboratorijev na evropski in mednarodni ravni - v evropskem parlamentu,

·         zaščita in spoštovanje nacionalnih značilnosti poklicne prakse, če imajo te pravne podlage v zadevni državi članici,

·         vzdrževati in razvijati odnose med združenji, ki zastopajo tiste, ki delajo v zobnih laboratorijih, zobnih ordinacijah in zobozdravstveno trgovino v duhu sodelovanja in medsebojnega razumevanja,

·         predstaviti organizacijo z mednarodnimi in evropskimi organizacijami ter nacionalnimi vladami in organizacijami,

·         razviti usposabljanje in izobraževanje vseh zobnih tehnikov: lastnikov zobnih laboratorijev, samozaposlenih in zaposlenih v zobnih laboratorijih.

 

FEPPD obvešča svoje člane glede:

·         medicinskih pripomočkov na trgu znotraj EU in nastajajočih globalnih sprememb,

·         izvajanja nove direktive o medicinskih pripomočkih,

·         uskladitev evropske zakonodaje,

·         poenotenja in uskladitev poklicnega standarda za zobotehnike na evropski ravni.

 

 FEPPD se osredotoča na:

·         preglednost in varnost pacientov z zagotavljanjem informacij o njihovih pravicah, povečanje ozaveščenosti trga o nevarnih materialih-zlitinah (berilij, nikelj in polimeri)

·         pravilno razumevanje in izvajanje direktiv o izdelanih medicinskih pripomočkih za individualnega uporabnika: sledenje in lobiranje po reviziji MMD 93/42,

·         višji standard strokovnega poklicnega usposabljanje članov FEPPD na evropski ravni.

 

Države članice FEPPD:

Članice FEPPD v letu 2018 so naslednje države:  Belgija, Avstrija, Češka Republika, Hrvaška, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Slovaška, Slovenija, Švedska in Švica.

 

Predsedstvo FEPPD za mandat od 2016-2019:

Predsednik: Mr. Laurent Munerot (Francija)

Podpredsednik: Mr. Antonio Ziliotti (Italija)

Generalni sekretar: Mr. Pierre Zammit (Malta)

Blagajnik: Mr. Gilbert Weis (Luksemburg)

Član: Mr. Patrik Jonson (Švedska)

 

 

 

Letna skupščina - FEPPD - AGM (Annual General Meeting)

Zasedanje letne skupščine FEPPD - AGM poteka enkrat letno, kjer so prisotni delegati združenj zobnih tehnikov iz držav članic. Predsedstvo poda poročilo o izvajanih aktivnostih in delu, ki so ga izvajali v tekočem letu. Sledi poročilo prisotnih delegatov iz držav članic o aktivnostih in dogajanju na področju zobne protetike v državi (institucionalne regulative, izvajanje nadzorov, izobraževanje, trg,…).

 

Slovenija članica FEPPD leta 2005

Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije - ZLZPS je članica FEPPD od leta 2005 od sprejema v članstvo na letni skupščini AGM v Torinu v Italiji, kjer sta  ZLZP Slovenije zastopala g. Andrej Lazič in ga. Mirjana Zagoričnik. V naslednjih letih do leta 2016 sta omenjena delegata izmenično zastopala slovenske izvajalce laboratorijske zobne protetike na letnih srečanjih članov FEPPD. Funkcijo predstavnice za ZLZPS nadaljuje ga. Zagoričnik.

EVROPSKI DAN ZOBNIH TEHNIKOV – 1. JUNIJ

Na predlog slovenskega Združenja Laboratorijske zobne protetike leta 2016, je bilo na letni skupščini - AGM FEPPD naslednje leto 2017 v Bruslju sprejet in potrjen predlog ter izbran datum za prvi EU dan zobnih tehnikov 1. junij 2018 - EU Dental Technician Day (EDTD).

 

V Sloveniji bodo na ta dan pripravili določene aktivnosti vsi poklici, ki delujejo na področju laboratorijske zobne protetike in sicer: zobotehniki, inženirji zobne protetike in diplomirani laboratorijski zobni protetiki.

 

V sklopu prvega EU dneva zobnih tehnikov 1. junija 2018 bodo potekale različne aktivnosti v vseh državah članicah FEPPD. Na naslednji spletni povezavi je na zemljevidu (klik na državo) omogočen vpogled na spletne strani držav članic FEPPD:

 

The website for the European Dental Technicians Day is now open ! 
https://www.european-dental-technicians-day.com/


 

Avtor: PTZ