Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Članstvo


Član združenja lahko postane vsak pravni subjekt, ki ima vsa potrebna dovoljenja za delovanje na področju laboratorijske stomatoprotetike in je včlanjen v GZS. Ob včlanitvi podpiše pristopno izjavo, s katero se obveže delovati v skladu z določili Pravil delovanja Združenja, z vsemi ostalimi akti in pravilniki ter sklepi organov vodenja Združenja.

V prilogi se nahaja pristopna izjava.


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti