Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Novice


Arhiv: Anketni vprašalnik - pomoč pri izdelavi magistrske naloge

Spoštovani,

sem Miran Forjanič, študent magistrskega študija na Fakulteti za komercialne in poslovne vede. Pod vodstvom mentorice, doc. dr. Hane Šuster Erjavec opravljam anketo o zadovoljstvu pacientov z zobozdravstvenimi storitvami v Sloveniji in koriščenju zobozdravstvenih storitev na Hrvaškem.

Za empirični del raziskovalnega dela bom uporabil podatke, ki jih bom pridobil s pomočjo anketnega vprašalnika. Podatki, pridobljeni s to anketo, so zelo pomembni, zato Vas prosim, da odgovarjate iskreno.

Anketa je anonimna! Pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno kot pomoč pri izdelavi magistrske naloge.

Anketo izpolnjujete tako, da obkrožite črko pred odgovorom, ki velja za Vas.

Anketa se nahaja v prilogi. Vljudno prosim, da izpolnjeno anketo pošljete na naslov:

Zobotehnični laboratorij Miran Forjanič

Kocljeva 9

9000 Murska Sobota

Zahvaljujem se vsem za sodelovanje!


Pripeti dokumenti

Fotogalerija